תכנים הנלמדים בכל שלב ב-ICODE בלוקלי

חשוב לציין שהתכנים החדשים שנלמדים בכל שלב ממשיכים להיות בשימוש בשלבים הבאים,בסוף כל שלב יש שימוש בכל התכנים שנלמדו עד לנקודה הנוכחית.

שלב 1
 • ניהול משימות
 • חשיבה לוגית
 • פקודות בסיסיות
 • חיבור
 • הכרה בסיסית עם הקוד
 • משתנים
 • פקודת Repeat (לולאה)
שלב 2
 • ביטויים
 • תרגול
 • פתרון בעיות
 • איתור טעויות
 • חישוב משתנים
שלב 3
 • חשיבה גמישה
 • תרגול
 • בניית תוכנית
 • פקודת בלוק if
 • הרחבה של הצהרת if,שימוש בif…else
 • אופרטורים לוגייםפקודת Repeat מקוננת (לולאה מקוננת)
שלב 2
 • ביטויים
 • תרגול
 • פתרון בעיות
 • איתור טעויות
 • חישוב משתנים